Alla barns rätt till kultur

Save – the – date

Den 4 april 2019 önskar vi bjuda in till ett gemensamt möte om kultur och integration.
Vi önskar träffa er som arbetar med kultur och integration oavsett målgruppens ålder eller planerar att göra det framöver. Vårt erbjudande till er med denna dag är en mötesplats där det finns möjlighet att skapa kontakter med andra i länet och lyfta gemensamma frågor.

Vi ser gärna förslag från er inför denna dag: Vad önskar ni samlas kring? Var med och påverka mötets innehåll. Förslag mottages tacksamt. För att så många som möjligt ska kunna delta vill vi också veta när på dagen ni har möjlighet att delta: eftermiddag, kvällstid eller både och? Platsen kommer att vara Örebro. Vi behöver era synpunkter senast den 21 november.

Mötet är en del i slutfasen av projektet Alla barns rätt till kultur som bedrivs av Region Örebro län med stöd av Statens kulturråd (2016-2019).

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Barn-och-unga/Alla-barns-ratt-till-kultur/

OBS ! Nu finns också möjlighet att söka en liten pott pengar för verksamhet riktat speciellt till barn och unga våren 2019. Se på vår hemsida!