Kategoriarkiv: Nyheter och debatt

Alla barns rätt till kultur

Save – the – date

Den 4 april 2019 önskar vi bjuda in till ett gemensamt möte om kultur och integration.
Vi önskar träffa er som arbetar med kultur och integration oavsett målgruppens ålder eller planerar att göra det framöver. Vårt erbjudande till er med denna dag är en mötesplats där det finns möjlighet att skapa kontakter med andra i länet och lyfta gemensamma frågor.
Läs mer

Medlemmar får stipendier från Konstnärsnämnden

Magdalena Eriksson har 2018 fått tvåårigt arbetsstipendium på 120 000 kr från Konstnärsnämnden.
Även Cecilia Jansson har fått detta tvååriga stipendium.
Kathie Pettersson fick ettårigt arbetsstipendium.

Grattis till våra kreativa medlemmar önskar styrelsen i TAOS via webbmaster!

Konstnärsnämndens arbetsstipendier ska i första hand möjliggöra fortsatt konstnärligt arbete.

Läs mer på www.konstnarsnamnden.se/arets_stipendier

KLYS: Följ upp den konstnärspolitiska utredningen!

Idag lämnar KLYS in sitt yttrande över utredningen Konstnär – oavsett villkor SOU 2018:23. Utredningen är unik i sitt slag och lägger flera viktiga och välbehövliga förslag till förbättringar av kulturskapares villkor.

– Det måste vara möjligt för frilansande kulturskapare att vara sjukskrivna och gå i pension. I utredningen finns kloka förslag till hur man bör gå vidare för att skapa en social trygghet för dessa yrkesgrupper, säger Marika Lagercrantz, skådespelare/ regissör och ordförande i KLYS. Vi vill därför uppmana en ny regering och riksdag att ta fasta på dessa förslag och förverkliga dem, tillägger hon.

Läs mer här

KLYS står upp för kulturskapares digitala upphovsrätt i Europa!

I dag agerar kulturskapare i KLYS genom ett öppet brev till svenska och övriga nordiska EU-parlamentariker där vi uppmanar dem att ta sitt ansvar och stödja förslaget till ny upphovsrättslagstiftning i Europa. Om två veckor ska EU-parlamentet rösta om det s k DSM-direktivet, som syftar till en rättvisare upphovsrätt på nätet, som bl a ska ge en mer balanserad intäktsfördelning av upphovsrättsliga ersättningar till olika nätaktörer.

Läs mer här