Kalender

Arbete med ny regional kulturplan för Örebro län

16 maj, 2017 - 16 maj, 2018

Arbetet med en ny regional kulturplan för Örebro län, som ska gälla 2020-2023, inleds under våren 2018. Ni är en viktig del i det arbetet varför vi vill bjuda in till en eftermiddag där vi berättar om hur den nya planen ska tas fram samt inspirerar till ett kulturarbete med större fokus på solidariskt fördelad kultur.

En grafisk utställning

7 april, 2018 - 29 april, 2018

HÄR OCH DÄR – en grafisk utställning 7 april – 29 april.

Adress: Husby Gård, 164 30 Kista

Några konstnärer från Örebro Läns Grafikgrupp deltar! Samlingsutställning Husby konsthall.

Läs mer på www.husbygard.nu

Utställning på Konsthantverkarna

7 april, 2018 - 2 maj, 2018

Utställningen Kemiska Undersökningar med Sara Engberg pågår 7 april – 2 maj.

Vernissage 7 april kl. 11-15.

Sara Engberg är utbildad i metallformgivning på Konstfack (MFA 1998), medlem i Konsthantverkarna i Stockholm och verksam som konsthantverkare, författare och översättare.

Se mer av Sara Engberg på www.saraengberg.se

Sagor från Syrien och Europa

21 april, 2018

En timme av din tid. Sagor från Syrien och Europa.

Plats: Tingshuset, Kopparberg

Musik och berättelser genom tid och rum: möts, utvecklas och möts igen. Här blandas den arabiska lutan Oud och den europeiska lutan med sagor från Syrien och Europa.

Apply for Orebro Art College!

7 maj, 2018

Ansökan ska utgöras av arbetsprover, en beskrivning av ett konstnärligt projekt som du skulle vilja arbeta med, ett personligt brev, dina gymnasiebetyg samt två ifyllda exemplar av skolans ansökningsblankett. Ansökningsblanketter fås från skolans expedition eller här på vår hemsida.

Sista ansökningsdag är 7 maj. Ansökningsprover som skickas med post ska vara avstämplade senast 4 maj.

Läs mer här

Sista dag för synpunkter på revidering av regional kulturplan

15 maj, 2018

Region Örebro län tar emot synpunkter på revideringen inför 2019 till och med 15 maj 2018. Lämna dina eventuella synpunkter här: www.regionorebrolan.se/revidering
Förslagen till revidering av kulturplanen kommer att bearbetas och presenteras i fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor i september 2018 för vidare politiska regionala beslut under hösten 2018. Ändringar som beslutas om kommer att finns med i kortversionen av den regionala kulturplanen 2019.

Läs mer här