Workshop för kvinnoröster samt konsert

17 mars, 2018 kl 13:00

Ljusnarsbergs kammarmusikförening gör till våren bl.a. ett arrangemang 17 mars med workshop för kvinnoröster med svensk-bulgariska kören PERUNIKA samt körkonsert i Bångbro Folkets Hus.

Alla kvinnoröster är välkomna till 2 timmars röstverkstad med Perunika 17/3 kl 13:00

Workshop kl. 13:00 (2 timmar) och konsert 16:00.

Priset för workshopen har vi inte bestämt än men blir nog 150 kr. Samma pris för konserten utom för medlemmar. (100:-). Sprid gärna om ni vill till andra röstintresserade!
Vänligen
Thomas Lundkvist
Ljusnarsbergs kammarmusikförening
070 5179610