The Belt of Venus and the Shadow of the Earth

13 januari, 2018 kl 00:00 - 11 februari, 2018 kl 00:00

13/1-11/2 visar Black Door Gallery och Konstfrämjandet Bergslagen i samarbete “The Belt of Venus and the Shadow of the Earth” av Inka och Niklas Lindergård. Dubbelvernissage nu på lördag den 13 januari kl. 11 på båda gallerierna.

Inka och Niclas Lindergård hör till de konstnärliga ”bildforskare” som med det fotografiska mediets hjälp med stor intelligens blottlägger våra seendekonventioner i smarta och fantastiska bildserier.  Deras sätt att använda kameran slår en bro mellan den fotografiska bilden av världen och den faktiskt fysiska.

Deras fotografiska ögonblick, som verkligen är betonade ögonblick på plats runt om i världen, är iscensättningar som på en gång igenkänner motivets fångenskap i sin konvention som den låter oss se den i ett nytt ljus, i en finurlig utsläckning eller som ett borttagande av oss som betraktare tills det substantiella återstår, som finns där även när vi inte är närvarande.

Det där att betrakta naturen från en kulturellt definierad utsiktsplats blev möjlig i och med upplysningen på 1700-talet. Det var då vi klev ur den tankemässigt – vi var inte längre Guds skapelse i en statisk tillvaro, utan en del av en värld i ständig förändring under de moderna vetenskapernas observation. Världen väntade på att ses och upptäckas.

Med det föddes reselitteraturen och begreppet det pittoreska, alltså att landskapet och naturen kunde upplevas ”bäst och sannast” ur definierade positioner, från vinklar och platser där den gjorde sig bäst.

Varmt välkomna!
Vännerna på Black Door och Konstfrämjandet Bergslagen

TIPS! Två utställningar till med fotografi öppnar samma dag, i Wadköpingsrummet den omtalade “Swedish Dads” av Johan Bävman och på Galleri Örsta Joakim Eneroth.