Fem kortfilmer om konst och hantverk

22 februari, 2018 kl 18:00

Den 4 febr. visades 5 kortfilmer om konstnärer och hantverkare från Örebro län på Sjöängens biosalong i Askersund. Nästa visning blir den 22 febr. samma plats kl. 18.00. Vi som gjort filmerna är Ullabritt Jonsson, Ulla-Carin Grafström, Nils Jonsson musik och Martin Dyfverman intervju. De medverkande är Richard Brixel, Annette Alsiö, Lena Köster, Maria B Ekström, Stina Wirsén och Håkan Bagger. Örebro läns landsting har stöttat projektet. Närkesbergsfilm är samordnare.