Årsmöte TAOS 2018

22 mars, 2018 kl 18:00

Föreningen för yrkesverksamma kulturskapare i Örebro län The Art of Sweden hälsar dig välkommen till årsmöte.

Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A i Örebro

Tid: Torsdag 22 mars 2018 kl. 18.00-20.00

Anmälan: Vi bjuder på macka och kaffe/te, och för att kunna planera våra inköp behöver vi veta hur många som kommer. Anmälan senast onsdag 21/3 info@theartofsweden.se. Varmt välkomna!

18.00-18.30 inviger vår egen medlem Mohlavyr årsmötet med en solokonsert och framför sånger från det senaste albumet ”Krympta drömmar” varvat med nytt material som ryktas släppas under året. Mohlavyr är en tvärkulturell artist under genren akustisk experimentell pop. Med en palett av instrument och en träffsäker röst framför Mohlavyr noveller om tvättade drömmar, sorg och kassettband med The Velvet Underground, huvudlösa promenader och ensamhetens frihet och fängelse. www.mohlavyr.se.

18.30-20.00 Årsmöte

Dagordning årsmöte 2018

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justerare av protokoll tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Anmälan om motioner, propositioner och övriga frågor
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av ledamöter till styrelse på två år samt ledamöter på ett år
 • Val av suppleanter till styrelsen
 • Val av två revisorer på ett år
 • Val av valberedning om två personer på ett år
 • Fastställande av årsavgift
 • Fastställande av eventuella arvoden Motioner och propositioner.
 • Diskussion om verksamhetsplan?
 • Övriga frågor
 • Eventuella överklaganden om medlemsansökningar
 • Avslutning