Utställning Anders Wallén

17 juli, 2018 - 30 juli, 2018

Anders Wallén ställer ut fotografiska bilder i Gammelstugan, Rödlöga den 17:e till 30:e juli.

Rödlöga, som fått sitt namn efter den skimrande röda graniten, ligger så långt ut i havsbandet man kan komma med reguljär båttrafik. Ön är ett av de riksintressen för kulturmiljövården som Riksantikvarieämbetet pekat ut.

Läs mer om Rödlöga här