Dialogmöten- Kulturplan 2020-2023

8 oktober, 2018 kl 00:00 - 22 november, 2018 kl 00:00

Region Örebro län vill få in bra underlag för att kunna ta fram en gemensam kulturplan utifrån vilken länets kulturliv kan fortsätta utvecklas. Det är syftet med dialogmötena.

Gemensamt för alla dialoger är att vi kommer diskutera följande temana Solidariskt fördelad kultur samt Kultur och hälsa.

Det finns flera olika dialogmöten. Se till att göra din röst hörd på rätt dialogmöte! Läs mer nedan.

Utöver dessa diskuteras även angelägna frågeställningar.

Utifrån resultatet av dialogerna, nationella riktlinjer och fortsatta samtal med politik och det professionella kulturlivet skapas ett förslag som beslutas politiskt hösten 2019. En remissperiod föregår de politiska besluten.

Det professionella kulturlivet & specifika kulturuttryck

Biblioteksutveckling

22 nov

Bild och form samt hemslöjd 17 sept
Fokus professionella kulturskapare/konstnärer 14 nov
Kulturarv (museum, arkiv samt hemslöjd) 24 okt
Litteratur och film 21 nov
Scenkonst (musik, teater, dans)

22 okt

Civilsamhällesdialoger (föreningar, ideella organisationer & folkbildning)

Askersund, Kumla, Hallsberg, Laxå, Lekeberg

8 okt

Folkbildning och folkhögskolor 26 okt
Karlskoga Degerfors 19 nov
Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Hällefors 15 okt
Örebro

17 okt

Fokusdialoger

Etnisk mångfald

datum kommer

Ungas inflytande datum kommer
Kultur och hälsa datum kommer
Finskt samråd 28 nov
Teckenspråk

datum kommer

Se alla datum och anmäl dig här