Dialogmöte- vi diskuterar området professionella kulturskapare

14 november, 2018 kl 16:00

Som ett led i att ta fram en ny regional kulturplan för perioden 2020-2023 genomförs dialogmöten med berörda aktörer hösten 2018.

Varför en kulturplan?

Region Örebro läns kulturplan har som ambition att vara en plan för länets hela kulturliv. Den inrymmer också en ansökan om statliga medel. Planen ska innehålla tydliga prioriteringar utifrån vilka kulturen i länet kan utvecklas långsiktigt genom samverkan mellan region, kommuner, kulturinstitutioner, kulturskapare och civilsamhälle. Politiken har inför nästa kulturplan pekat ut två utmaningar, ”Solidariskt fördelad kultur” och ”Kultur och hälsa”, som ska fokuseras i planen.

Vad vill vi med dialogmötet?

För att kunna ta fram en gemensam kulturplan är dina synpunkter viktiga. Välkommen att diskutera området professionella kulturskapare. Samtalet fokuserar på utmaningarna ”Solidariskt fördelad kultur” och ”Kultur och hälsa” samt ”Professionella kulturskapares/konstnärers villkor”.

Utifrån dialoger, nationella riktlinjer och samtal med politik och det professionella kulturlivet utarbetas ett förslag som ska resultera i en politiskt förankrad kulturplan hösten 2019.

Datum: 14 november 2018

Tid: kl 16.00-18.00. Drop-in fika från kl 15.30

Plats: Folktandvården Eyra, Orvar Bergmarks plats 1 (vid Behrn Arena), Örebro.

Avgift: kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Målgrupp: Du som är professionell kulturskapare/konstnär och/eller vill bidra till att utveckla kulturen i Örebro län.

Anmälan senast: 7 november, Anmäl dig här

Den ligger också på vår webb tillsammans med länk till anmälan: https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Regional-kulturplan/Kulturplan-2020-2023-hostens-dialoger/

Välkommen att kontakta mig om det dyker upp frågor eller funderingar.

Allt gott!

Sofia Hadders
Samordnare
Mobil: 076-1046318
Telefon direkt: 019-6026318

Delta gärna i dialogen på social medier! Läs och diskutera på bloggen

https://kulturplanorebrolan.wordpress.com/ och i Facebook-gruppen

https://www.facebook.com/groups/779127802284684/

Region Örebro län
Telefon växel: 019-602 70 00
Område Kultur och Ideell sektor
Box 1613, 701 16 Örebro

www.regionorebrolan.se/kultur