PrästfallsKalle – en legendarisk Ljusnarsbergsspelman

14 november, 2018 kl 19:00

PrästfallsKalle – en legendarisk Ljusnarsbergsspelman porträtteras i Tingshuset i Kopparberg onsdag kväll 14 november kl. 19:00 i ord, bild och ton.

Bergslagernas Spelmansgille har gjort ett jättearbete med att forska och förbereda denna presentation!

Ljusnarsbergs kammarmusikförening arrangerar.
Hälsningar från Thomas Lundkvist!