Möte kring Alla barns rätt till kultur

4 april, 2019

Den 4 april 2019 önskar vi träffa er som arbetar med kultur och integration oavsett målgruppens ålder eller planerar att göra det framöver. Vårt erbjudande till er med denna dag är en mötesplats där det finns möjlighet att skapa kontakter med andra i länet och lyfta gemensamma frågor. Mötet är en del i slutfasen av projektet Alla barns rätt till kultur som bedrivs av Region Örebro län med stöd av Statens kulturråd (2016-2019).

Läs mer om projektet Alla barns rätt till kultur här