Konferens kring Alla barns rätt till kultur

4 april, 2019 kl 17:15

Konferens “To do or not to do” om integrationsarbete med KULTUR som metod.

Konferensen anordnas av projektet ”Alla Barns rätt till Kultur”

Den 4 april 2019 önskar vi träffa er som arbetar med kultur och integration oavsett målgruppens ålder eller planerar att göra det framöver. Vårt erbjudande till er med denna dag är en mötesplats där det finns möjlighet att skapa kontakter med andra i länet och lyfta gemensamma frågor.

Exempel på teman: Jakten på resurser – söka medel, billiga lösningar, Bolla tankar kring ditt projekt/verksamhet, Hur skapa god samverkan och vara en bra samverkanspart? Utbyte av framgång och motgång, Hur nå ut till målgrupper/deltagare?

Mötet är en del i slutfasen av projektet Alla barns rätt till kultur som bedrivs av Region Örebro län med stöd av Statens kulturråd (2016-2019).

Inbjudan till Konferens “To do or not to Do” den 4 april.pdf

Läs mer om projektet Alla barns rätt till kultur här