Kontakt

Kontakta styrelsen för mer information:

Ordförande: John Hayes, tel: 070-534 6613

Kassör: Lasse Persson, tel: 070-720 00 71, epost: info@theartofsweden.se

Sekreterare: vakant

Övriga ledamöter: Mark Andersson, Magdalena Eriksson, Marie Johansson Gadde,
Marianne Freyne-Lindhagen och Thomas Lundqvist.

Webbredaktör/teknisk kontakt: webmaster@theartofsweden.se

Medlemskap

Som medlem betalar du 100:-/år till bankgiro 653-1214.