The Art of Sweden

– samlar professionella kulturskapare i Örebro län

The Heart of Sweden lanserades som slogan för visionen Den attraktiva regionen Örebro.

Länets kulturskapare svarade med att i maj 2010 bilda föreningen The Art of Sweden med syfte att bli en dialogpart av samma tyngd som länets kulturinstitutioner. Sedan starten har föreningen arrangerat träffar – och fört en dialog med – politiker och tjänstemän inom kultursektorn, för att öka kunskapen om kulturskaparnas situation och roll i länet.

The Art of Sweden är en intresseorganisation för alla professionella kulturskapare i Örebro län
– musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer, konsthantverkare med flera.

The Art of Sweden vill vara en självklar och jämställd part i utvecklingen av regionens kulturliv.

The Art of Sweden arbetar för att de professionella kulturskaparna ska ha en röst i de
sammanhangen och att deras professionalitet respekteras och ses som en resurs.

Vi gör det tillsammans

Tillsammans med er vill vi driva viktiga frågor för kulturens ställning i samhället, t.ex:

  • att MU-avtal för utställare följs
  • att principen om armlängds avstånd gäller för att kulturens innehåll ska stå fri från påverkan från politiker och tjänstemän
  • att ”enprocentregeln” vid konstnärlig gestaltning av offentlig miljö blir mer regel än undantag
  • att scenarbetare får professionellt betalt vid professionellt arbete
  • att upphovsrättsliga frågor bevakas samt
  • att förutsättningarna för yrkesverksamma kulturskapare förbättras så att vi kan leva på vårt arbete.

Ditt medlemskap

Som medlem betalar du 100:-/år till TAOS bankgiro 653-1214.