The Art of Sweden

– samlar frilansande professionella kulturskapare i Örebro län

The Heart of Sweden lanserades som slogan för visionen Den attraktiva regionen Örebro. Länets kulturskapare svarade med att bilda föreningen The Art of Sweden, med syfte att bli en dialogpart av samma tyngd som länets kulturinstitutioner.

Vi är en intresseorganisation för alla fria professionella kulturskapare i Örebro län – musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer, konsthantverkare med flera.

Vi vill vara en självklar och jämställd part i utvecklingen av regionens kulturliv. Vi arbetar för att de fria professionella kulturskaparna ska ha en röst i de sammanhangen och att deras professionalitet respekteras och ses som en resurs. Som en del av detta arbete vill vi bli en del av länskulturrådet.