​Så fördelas årets regionala kulturbidrag

Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd har nu fördelat årets statliga och regionala verksamhetsbidrag inom ramen för den så kallade samverkansmodellen. 

”Länets kulturinstitutioner och övriga aktörer som ryms inom samverkansmodellen gör en betydande insats för kulturlivet, och det känns roligt att Region Örebro län kan bidra till länsinvånarnas tillgång till högklassig kultur genom denna finansiering”, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande från Region Örebro län.

Läs mer på Lindekultur