1,6 miljarder till kultur i regionerna

Kulturrådets styrelse har nu beslutat om årets bidrag till kultur i hela landet. Totalt fördelas cirka 1,6 miljarder kronor till regionerna i kultursamverkansmodellen och till kulturverksamheter i Region Stockholm. Det innebär en ökning jämfört med förra året på cirka 100 miljoner kronor.
Läs mer om fördelningen