Medlemsdagen 23/11

Den 23 november samlades ca 20 av The Art of Swedens medlemmar till en medlems- och inspirationsdag. Under en heldag berördes frågor som under året lyfts fram som viktiga. Ett exempel är behovet av att ha en ekonomisk motpart, t.ex. en ekonomisk förening som kan agera huvudman för olika projekt.

Vi lyssnade till och samtalade med Måns Lagerlöf, länsteaterchef. Här konstaterade vi att det finns ett kulturpolitiskt vakuum i kommunerna. När man inte för ett ständigt levande samtal om kultur kontinuerligt är det lätt att med vilja ta över den kulturpolitiska agendan. Ett vakuum suger in åsikter, även bakåtsträvande sådana. Vår planerade kulturdebatturné är oerhört viktig. Här kan TAOS och Länsteatern göra till viss del en gemensam sak. Måns berörde även barnkulturen, som utarmas. Och att politiker som grupp konsumerar relativt lite kultur, de har inte tid.

Robert Stasinski pratade under temat “Vad är konstnärligt arbete värt?” Hur ser omvärlden på oss? Hur ser vi på oss själva? Som konstnär är man bland annat skapare, kommunikatör, projektledare, administratör, ekonom, PR-konsult, gallerist, innovatör, skribent och entreprenör. Vad gör detta med oss? Robert beörde också trademark och branding.