Aktuellt hos Region Örebro län

8/5 – Frukostsamtal kl. 8.30–9.30

Linda Kentaur Nordfors, konstnär och ekonomisk tänkare och Lina Werning, processledare, Ordförande PUNKS
– Kan det bli ekonomi av en konstnärs verksamhet?

Hur ser PUNKS* på de utmaningarna som finns inbyggda i den så kallade passionsdrivna ekonomin, vilken typ av stöd hjälper respektive stjälper? Nordfors och Werning samtalar om hur konstnärer kan skapa “framgång” på sina egna premisser.
* Passionsdriven Utveckling av Näringsliv, Kultur och Samhälle

https://www.regionorebrolan.se/sv/kalender/kulturella-kreativa-branscher—frukost-med-bild-och-form-8-maj-24/

15/5 – Slutseminarium Den barnkonventionella lekplatsen

Under tre år har barn tillsammans med konstnärer utvecklat fem nya lekmiljöer i Örebro och Kumla med utgångspunkt i leken, konsten och barnkonventionen. Seminariet är öppet för alla, men riktar sig speciellt till dig som arbetar med att planera, utforma eller förvalta utemiljöer för barn och unga, till dig som arbetar med deltagarbaserade konstprocesser eller gestaltad livsmiljö.

https://bergslagen.konstframjandet.se/projekt/den-barnkonventionella-lekplatsen/slutseminarium

3-5/9 – Portfoliovisningen Meeting Point

Ansökan har öppnat och är öppen till den 15 maj.
https://www.theartofsweden.se/site/wp-content/uploads/2024/04/Meeting_Point_foljebrev_konstnarer.pdf