Konferens kring alla barns rätt till kultur

Den 4 april 2019 önskar vi bjuda in till ett gemensamt möte om kultur och integration.
Vi önskar träffa er som arbetar med kultur och integration oavsett målgruppens ålder eller planerar att göra det framöver. Vårt erbjudande till er med denna dag är en mötesplats där det finns möjlighet att skapa kontakter med andra i länet och lyfta gemensamma frågor.

Exempel på teman: Jakten på resurser – söka medel, billiga lösningar, Bolla tankar kring ditt projekt/verksamhet, Hur skapa god samverkan och vara en bra samverkanspart? Utbyte av framgång och motgång, Hur nå ut till målgrupper/deltagare?

Mötet är en del i slutfasen av projektet Alla barns rätt till kultur som bedrivs av Region Örebro län med stöd av Statens kulturråd (2016-2019).

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Barn-och-unga/Alla-barns-ratt-till-kultur/

Inbjudan till konferens “To do or not to do” 4 april .pdf

OBS ! Nu finns också möjlighet att söka en liten pott pengar för verksamhet riktat speciellt till barn och unga våren 2019. Se på vår hemsida!