Kathie Pettersson

Kulturpristagare Region Örebro län

Kathie Pettersson

Kathie Pettersson

Vi vill från styrelsen uppmärksamma att vår medlem Kathie Pettersson, tilldelats Region Örebro Läns Kulturpris för 2021.
Motiveringen lyder bland annat “Hon belönas för sina konstnärliga insatser inom så väl det regionala som det nationella och internationella kulturlivet. Konstnären Kathie Pettersson har rötterna tryggt förankrade i Örebro län men hon tvekar inte att ta sig an utmaningar också på andra platser i landet och i världen.” Priset är på 70.000 kr, samt en gorillastatyett av Torsten Molander.

Jonas Hedlund

Dessutom har Jonas Hedlund tilldelats Region Örebro läns Kulturstipendie 2021. “Han är även en fantastisk berättare och improvisatör som fångat en vuxen publik i både stad och landsbygd med bland annat den egna enmansföreställningen Ormens väg på Hälleberget efter Torgny Lindgrens roman.”

Stort GRATTIS till er båda!

Läs mer om priset här https://www.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/arets-kulturpris-gar-till-kathie-pettersson/

Läs mer om Kathie Pettersson på hennes profilsida

Läs mer om Jonas Hedlund på hans profilsida