Årsmöte 2022 – Nytt datum

Årsmöte i ideella föreningen the Art of Sweden

Årsmötet den 13/3 blev inställt på grund av sjukdomar.
Nytt datum för årsmöte:

Datum: 31 mars
Plats: Föreningarnas hus, Örebro
Tid: 18-20.00 ca.
Handlingar kommer att finns på plats.

Anmäl dig i förväg till info@theartofsweden.se tack! ☕️

Väl mött!