Författararkiv: webmaster

Kulturnyheter från Region Örebro län, sept 21

  • Kurs i digitala verktyg och mötesplats för kulturskapare i Örebro län den 19–20 oktober
  • Utlysning för organisationer och kulturskapare: satsningar för att öka pojkars deltagande i kulturaktiviteter
  • Webbinarium den 21 oktober: Cultural planning som verktyg för utveckling av landsbygd
  • Filmkurs för pedagoger 30/9–1/10
  • Koreografitävling 9 oktober
  • Digit! skrivartävling 20 år! För dig på högstadiet eller gymnasiet.
  • Inbjudan till samhällssamtal för att hitta nya samarbeten och nya gemensamma lösningar för unga som varken arbetar eller studerar.
  • Två nya stöd att söka hos Region Örebro län inom teater: främjandestöd teater och stöd för kringarrangemang vid teaterföreställning.

Läs hela nyhetsbrevet från Kultur och ideell sektor här:

https://www.com-hit.com/ch/v1/letter.asp?id=jonlknjlp&deltagare_id=ijmiqlkoqh&tid={tips_deltagare_id}

Förhandsbeställ boken Fågeltorn

Foto: Roine Magnusson

Foto: Roine Magnusson

Här kan du förhandsbeställa höstens bok Fågeltorn av Roine Magnusson och Erik Halldén.

På köpet får du ett fotoprint signerat och numrerat av fotografen (B25 x H20 cm). Detta erbjudande är begränsat t.o.m. den 5 september 2021.

Boken “Fågeltorn” kan förbeställas genom att klicka på bilden.

Ljusstråk 4-5/9

Under evenemanget Ljusstråk 4-5/9 visar traktens konstnärer sina verk – En konst- och kulturslinga genom Nora Bergslag. I Kvarteret Bryggeriet finns också en samlingsutställning som är öppen 7/8-5/9. Flera av medlemmarna i The Art of Sweden kommer att delta. Läs mer om Ljusstråk på www.ljusstrak.nu. Under Ljusstråk i Nora sker också kulturhändelser med musik, gudstjänster, guidningar, visningar mm. Evenemangen under Ljusstråk sker runt om i kommunen under helgen.

Ljusstråk är också ett nätverk med konstnärer, konsthantverkare, scenkonstnärer, dansare och artister som träffas flera gånger per år.

Talent to Watch Örebro – filmstipendium

Region Örebro län lanserar i höst ett nytt filmstipendium som kallas Talent to Watch Örebro.

Talent to Watch Örebro är ett stipendium för nya röster och talanger som ännu inte etablerat sig eller hittat vägen in i svensk film.
Bakgrunden till det nya stipendiet är Svenska Filminstitutets satsning Talent to Watch som ska öka mångfalden av berättelser i det svenska filmlandskapet och öppna dörrar för fler att hitta sitt filmiska uttryck och ta sig in i det filmiska ekosystemet.

Filmmediet är en viktig demokratiskapare, och ju fler röster som hörs, desto bättre.

Läs mer om stipendiet på www.regionorebrolan.se/talenttowatch

Årets kulturstipendium – nominera och ansök senast 30/6

Vem tycker du ska få årets kulturstipendium?
Under coronapandemin är uppmuntran till länets kulturaktörer av extra stor betydelse. Därför har Region Örebro län beslutat att i år dela ut sex stipendier och att höja summan till sammanlagt 90 000 kronor. Både grupper och enskilda kulturutövare kan söka stipendiet eller bli nominerade.

Skicka in din ansökan eller nominering senast den 30 juni på www.regionorebrolan.se/kulturstipendium.

Främjandestöd bild och form

Detta stöd kan du söka två gånger per år, senast: 15 maj och 15 september.
Du söker stöd för:

utveckling av egen konstproduktion
stöd i genomförande av konstutställning
arrangemang eller för egen utveckling
Som högst kan du söka 15 000 kronor. Använd stödet för att exempelvis medfinansiera ersättning enligt MU-avtalet till konstnärer eller för workshops med professionella frilansande konstnärer. Ansökan öppnar den 15 augusti 2021.

Läs mer och ansök om främjandestöd bild och form

Sista dag för höstens ansökan är 15 september, 2021

Rapport ang. miljonstödet till länets professionella kulturliv

Det blir 60 kulturaktörer inom bild och form, dans, film, litteratur, musik och teater som får dela på miljonstödet till länets professionella kulturliv.

Coronapandemin har drabbat länets kulturliv hårt. Enligt kartläggningar är det professionella aktörer utan offentligt stöd som drabbats hårdast. Särskilt utsatta är verksamma inom scenkonst- och musikområdet. Region Örebro läns kulturnämnd beslutade därför i slutet av april att avsätta en miljon kronor till de professionella kulturaktörer i länet som vanligtvis inte behöver offentliga medel.

Se hela listan över de beviljade stöden på Region Örebro läns webb. Länk till https://www.regionorebrolan.se/kulturstodcorona

Vänliga hälsningar
Linda Berg Ottoson,

Utvecklingsledare litteratur/bibliotek

Biblioteksutveckling Region Örebro län

Karin Inde ny ordförande i KLYS

På KLYS årsmöte den 31 maj valdes Karin Inde enhälligt som ny ordförande i KLYS. Karin är musiker, kompositör, projektledare mm och har haft en lång rad förtroende-uppdrag inom kultur- och musiklivet. KLYS välkomnar Karin och ser fram emot att få samarbeta med henne. Hon tar över efter Marika Lagercrantz, som efter sex framgångsrika år nu lämnar sitt uppdrag. Marika har under sina år på KLYS flyttat fram positionerna för KLYS och satt sin alldeles egen prägel på verksamheten.