Författararkiv: webmaster

Bibliotekschefen i Sölvesborg slutar

Hur mycket ska politiker detaljstyra? Och vad händer när lagstiftningen utmanas?

Sölvesborgs kommun styrs nu av SD-ledda Samstyret. Det har varit en svår sits för bibliotekschefen Sofia Lenninger:  ”Jag känner att de utmanar lagen”, säger hon enligt Biblioteksbladet. I oktober gjorde Sofia sin sista dag som kultur- och bibliotekschef i Sölvesborg. “Det är väldigt sorgligt”, säger hon.

http://biblioteksbladet.se/svar-sits-for-bibliotekschefen-i-solvesborg-jag-kanner-att-de-utmanar-lagen/

http://biblioteksbladet.se/sofia-lenninger-jag-ar-trott-nu/

Skrivelse till KS i Karlskoga

Den 12 och 13 november var TAOS ordförande och kassör, Marie och Lasse till Malmö på den KLYS-konferens som hålls vartannat år. Vi fick chansen inleda punkten om ”Erfarenhetsutbyte” på dagordningen och berättade om kulturens situation i vårt län och kanske främst om det som varit en stor fråga för oss 2019, nämligen kulturorganisationen och risken för dess nedmontering i Karlskoga. Läs mer om hur det gick nedan.

Under våren 2019 kom det till TAOS kännedom att kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga tillsammans med dåvarande tf kommundirektören ville lägga ner kultur-och föreningsnämnden i Karlskoga med verkställan 1 januari 2020. Vi diskuterade frågan ingående i styrelsen och fick tom med en liten rad i Nerikes Allehanda som annars ovilligt skriver om händelser i Karlskoga-Degerforsområdet. Vi hade kontakt med kulturföreningarna i Karlskoga. En oberoende utredning av kulturorganisationens  gjordes under hösten av ett stort revisionsbolag, på uppdrag av kommunen. Den 20 augusti 2019 lämnade sedan den ideella föreningen The Art of Sweden en skrivelse till kommunstyrelsen i Karlskoga. Vi uttryckte med stor oro hur vi såg hur länets näst största kommun, med så stark och tydlig kulturprofil, var beredda att nedmontera kommunens politiska kulturorganisation. Med påföljden att även förvaltningen och dess kunskap och helhetssyn skulle försvinna. Vi skrev även en insändare som delvis byggde på denna skrivelse. Det var en skön känsla att underteckna med nio namn på medlemmar i TAOS samt även lägga till våra olika yrken. Här synliggjorde vi verkligen vilken bredd och kompetens vi besitter tillsammans! Vi fick genast mothugg från ks-ordföranden och därmed replikerade även vi. Detta svar kan du läsa här.

En komplettering av TAOS svar till Tony Ring, 25 sept. 2019

Tony, du är bekymrad över styrelsen för The Art of Sweden´s uppenbara ovilja att försöka förstå hur den politiska styrningen av en kommun fungerar och vilket ansvar kommunledningen har för att förvalta våra gemensamma medel på bästa sätt. Men vi lovar dig, du behöver inte vara orolig över vår brist på insikt i hur en kommun fungerar. Det handlar inte om det. Det handlar om kulturpolitiska värderingar och om olika sätt att se på saker och ting. Och framför allt, på kulturens egenvärde och dess roll i det offentliga samtalet. Du säger dig värna om kulturen i Karlskoga, samtidigt som förslaget om att lägga ner kultur- och föreningsnämnd, och fördela dessa frågor på andra delar inom den kommunala förvaltningen, i realiteten innebär en åderlåtning av kompetens och åratal av samlad erfarenhet. Dessutom kommer det att försämra villkoren för kulturskapare att verka i Karlskoga kommun.

En nationell sammanställning av KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) visar att varje satsad krona på kulturen, ger tiofalt tillbaka. Det finns ett också tydligt belägg för att en kommun/ort som satsar på kulturen också uppfattas som en attraktiv plats att, bo, verka och investera i. Både mänskligt och finansiellt kapital.

The Art of Sweden verkar utifrån principen om en armlängds avstånd. En princip som kulturförvaltningar i vårt land ofta varit väl införstådda med. Hör vill vi citera kulturminister Amanda Lind ”I totalitära samhällen är den fria konsten något av det första som begränsas. Konsten måste stå fri. För att kunna utvecklas självständigt – oavsett vilken konstnärlig intention som ligger bakom. För att kunna kritisera och uppröra – oavsett vilka som sitter vid makten.”

Lägg förslaget om nedläggning i papperskorgen, och öka i stället anslagen till kulturen. Det är en investering för framtiden.

The Art of Sweden genom Marie Johansson Gadde
Ordförande i den ideella, länsövergripande föreningen The Art of Sweden

Även detta svarade han på. Och i det svaret lämnade han även beskedet att det inte fanns något förslag och aldrig gjort. Punkt! Detta fick då den tillförordnade kulturchefen att gå raka vägen till kommundirektören. Hon basade över en arbetsstyrka som bokstavligen som bäst planerade sin avveckling på grund av förslaget. Och beskedet att det inte längre var aktuellt fick hon via denna insändare. Den oberoende och kostsamma utredningen ansågs heller inte som intressant för allmänhetens folkvalda i kommunfullmäktige. Men nu stod åtskilliga karlskogabor upp för kulturen. Information avkrävdes.

Den 12 november 2019 beslutade Kommunfullmäktige i Karlskoga om en budget för kommande år. Den budgeterar för en oförändrad politisk kulturorganisation och därmed även en fristående kulturförvaltning. Med andra ord så vann kulturen en stor delseger! Men nämnden har precis som kommunens övriga verksamhet stora sparbeting att ta itu med. Men det arbetet kommer åtminstone utföras av en kompetent yrkeskår.

Vill du läsa skrivelsen samt alla inlägg i både Karlskoga tidning, Karlskogakuriren samt NA kan du göra det här.

Marie Johansson Gadde,
ordförande the Art of Sweden

Skrivelse till KS i Karlskoga: Ärendenummer 2019SC12120

Nytt residensprogram med inriktning mot konst i det offentliga rummet

Utlysning/AiR Örebro län 2020
Internationellt Artist In Residenceprogram i Örebro län.

Det internationella Artist in Residenceprogrammet i Örebro län (AiR i Örebro län) är ett nytt residensprogram med inriktning mot konst i det offentliga rummet.

AiR i Örebro län bjuder in internationellt verksamma samtidskonstnärer, konsthantverkare och formgivare som är intresserade av att utveckla nya processer och gestaltningar för konst i det offentliga rummet.

Residenceprogrammet är en samverkan mellan Örebro läns kommuner och Region Örebro län. AiR i Örebro län samarbetar även med konst- och föreningsliv i länet och OpenART biennalen.

Sista dag för ansökan är 2 februari.

Ansök här

Läs mer här

(Om Artist in Recidence på Wikipedia)

Nyheter från Kultur och ideell sektor

Ny regional kulturplan 2020–2023

En ny regional kulturplan börjar gälla 2020. Den 25 oktober antogs den nya kulturplanen av ett enigt regionfullmäktige.

Hanna Lekander fick 2019 års Kulturpris

Kulturpriset på 50 000 kronor och en gorillastatyett av skulptören Torsten Molander gick i år till Hanna Lekander.

Kulturkonsulentnätverket i Örebro län byter namn

Från och med 1 januari byter Kulturkonsulentnätverket Örebro län namn till Nätverket för regional kulturutveckling.

Se hela nyhetsbrevet från Kultur och Ideell sektor här

Nyheter från Örebro konsthall

Familjelördag med skaparverkstad, lördag 14 dec. kl. 14-15. 

Familjelördagar är ett tillfälle för barn och vuxna att komma till konsthallen och skapa tillsammans i ateljén. Konstpedagogen finns på plats och har förberett material och idéer till skapande. Det är gratis och ingen föranmälan krävs.

Finissage, söndag 29 dec. kl. 12-16

Raketa och Konsthallens vänner i Örebro bjuder in till Finissage på utställningens sista dag. Vi bjuder på fika. Fri entré.

Läs fler nyheter från Örebro konsthall här

 

Klas de Vylders stipendiefond för invandrarförfattare

Vartannat år utlyser Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond ett stipendium för invandrarförfattare. Stipendiet kan sökas av behövande författare som invandrat till Sverige och som påbörjat ett författarskap i Sverige.

Ansökningsperiod: 1 februari 2020 – 29 februari 2020

Läs mer: https://forfattarforbundet.se/stipendier/stipendier-som-administreras-av-sveriges-forfattarforbundet/klas-de-vylder/

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare litteratur/bibliotek

Nyheter från Örebro Konsthall

14 september – 3 november
Cecilia Jansson & Geoffrey Chadsey Memberment 

Cecilia Jansson är en av Örebros mest internationellt kända konstnärer. Nyss hemkommen från en längre vistelse i New York har hon bjudit in konstnären Geoffrey Chadsey att ställa ut tillsammans med henne på Örebro konsthall. Utställningen, som fått titeln Memberment, visar upp två konstnärskap som förenas i undersökandet av frågor som rör kropp, identitet och könsroller.

Läs fler nyheter från Örebro Konsthall här

Kulturnyheter från Region Örebro Län

  • Höstträff för arrangörer på små orter i Örebro län, 13 oktober klockan 13.00 – 17.00 i Östansjö Folkets hus. Scenkonst utanför tätort är en riktad satsning med syfte att stärka och utveckla de ideella krafter som verkar på landsbygden. 
  • Örebro läns regiontävling i koreografi äger rum den 13 oktober, klockan 18.00 på Nya teatern i Örebro.
  • Låna hem en väska med dans till din förskola! Väskan innehåller referensmaterial för att arbeta med dans i barngruppen.
  • Måndagen den 23 september var det åter kursstart för Dans för Parkinson.
  • Dig it! 2019 – Skrivartävlingen som nu går in på sitt 17:e (!) år.

Läs fler kulturnyheter från regionen här