Författararkiv: The Art of Sweden

Kulturrådet: Kreativa platser

kulturradetlogoDet finns möjlighet att söka medel inom Kreativa platser som är Kulturrådets del av regeringssatsningen Äga rum. Kulturrådet kommer att fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018, varav 24 miljoner delas ut under 2016. Första ansökningsperioden är 25 augusti till 22 september i år. Bidraget ska delas ut till kulturprojekt i bostadsområden, som drivs av lokal samverkan och där de boende är med som projektdeltagare, kulturutövare och publik.

Kulturrådet åker runt i landet på en informationsturné enligt följande:
13 juni, Stockholms län, Stockholm
14 juni, Värmland Karlstad
15 juni, Västra Götaland Borås/Norrby
15 juni, Västra Götaland Göteborg
16 juni, Skåne Helsingborg
16 juni, Skåne Malmö
20 juni, Västerbotten: Umeå
21 juni, Östergötland Linköping
22 juni, Stockholm Återkommer om information inom kort
4 juli, Visby

Mer info:
Kulturrådet: Kreativa platser
Ansökningsguide (pdf)
Pressmeddelande (pdf)

Revidering av regional kulturplan

kulturplanI länets regionala kulturplan finns mål och prioriteringar för länets kulturliv 2016-2019. Kulturplanen ska vara ett levande dokument med aktuella målskrivningar. Region Örebro län ber därför om återkoppling inför 2017 om utvecklingsmål som bör ändras samt områden som saknas i planen .

Region Örebro län tar emot synpunkter till och med 1 juni 2016.

Mer info:
Revidering av regional kulturplan inför 2017
Regional kulturplan

KLYS: Ge alla företagare samma rätt till avdrag

261392_213585395347373_6711738_n14 april skickar KLYS in en skrivelse till Finansdepartementet i och med att det finns ett stort behov av att återigen analysera kulturskaparnas skattevillkor.

Det var över 30 år sen som kulturskapares skattemässiga situation utreddes. Idag konstaterar KLYS – som utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare – att det finns ett stort behov av att återigen se över kulturskaparnas skattevillkor.

Särskilt på två områden är problemen så stora att man kan tala om ett klart missgynnande av denna grupp i förhållande till större verksamheter. Det gäller avdrag för arbetsrum i hemmet och för friskvård.

Läs mer på Klys hemsida

Bli en bättre arrangör

Region Örebro län bjuder den 13 april in entreprenörer och ideella arrangörer inom kulturområdet till en eftermiddag under rubriken:

Resan med Live at Heart
– hur ser din resa in i framtiden ut?

· Inspirationsföreläsning med Johannes Nilsson om Resan med Live at Heart
· Erfarenheter från arrangörsutvecklingsprojeketet
· Workshop och erfarenhetsutbyte

Anmälan är öppen till den 5 april.
Anmälan och mer info: www.regionorebrolan.se/arrangor
Inbjudan (pdf)

 

Inbjudan-13-april-2016

Sök projektstöd och internationellt stipendium

Region Örebro länDet är hög tid att söka projektstöd och internationellt stipendium från Region Örebro län. Totalt fördelas en miljon kronor per år. För stöd prioriteras särskilt projekt som inkluderar gränsöverskridande samverkan, nyskapande samt ett barn- och ungdomsperspektiv. Andra viktiga perspektiv är tillgänglighet, delaktighet, mångfald och jämställdhet.

Sista ansökningsdag är 31 mars.

Mer info om projektstöd
Mer info om internationellt stipendium

Källa