Bästa konstnär/kulturskapare runt om i landet!

Hej bästa konstnär/kulturskapare runt om i landet! (Bortse från detta mejl om du redan sökt krisstöd.)

Det här är en information/uppmaning till dig om att söka de extra kulturstöd till kulturskapare för inkomstbortfall under Coronakrisen, som finns att söka hos Konstnärsnämnden, Författarfonden och Kulturrådet.
Framförallt kan du som enskild kulturskapare/egenföretagare inom kultur söka hos Konstnärsnämnden och Författarfonden.

Författarfonden kan ge pengar till följande yrkesgrupper: författare, dramatiker/manusförfattare, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare. Läs mer och sök på https://www.svff.se/. Obs deadline 8 maj.

Konstnärsnämnden kan ge pengar till olika sorters yrkesverksamma inom bild och form, musik, teater, dans, cirkus och film: http://admin.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24196

Kulturrådets krisstöd riktar sig främst till grupper, arrangörer etc. av kulturevenemang/föreställningar/utställningar, som inte kunnat genomföras pga krisen: https://www.kulturradet.se/stodpaket-till-kulturen/

Kom ihåg: Är du professionellt verksam inom konst och kultur och ekonomiskt drabbad av krisen kan du ha stor möjlighet att beviljas stödpengar. Tvivlar du är det trots allt bättre att du skickar in en ansökan än att inte söka alls.

Slutligen vill jag tipsa om att flera av KLYS medlemsorganisationer kan ha egna krisstöd eller andra former av stöd att få, t.ex. Författarförbundet, Musikerförbundet, Svenska Tecknare. Hör med ditt förbund! Och hör även med olika centrumbildningar inom ditt konstområde.

Även din region kan ha särskilda pengar att söka eller annan form av krisstöd: Info om regionerna finns samlat på KLYS webb: http://www.klys.se/corona-covid-19/

Med vänlig hälsning,
Carl Liungman
Regionalpolitisk sekreterare

KLYS – en samlad röst för Sveriges kulturskapare
Alströmergatan 12, 112 47 Stockholm
+46 (0) 702 62 19 38