Bilder efterlyses till kulturplan som börjar gälla 2020

Regional utveckling, Region Örebro län vill gärna ha bilder från din verksamhet i nästa kulturplan som börjar gälla 2020.

Planens inriktning är solidariskt fördelad kultur: att alla har rätt att ta del av kultur och utöva kultur. Utgå gärna från det när du väljer bilder.
Via länken här kan du läsa mer om Örebro läns kulturplan

Bilderna ska ha minst bildstorlek: 2 600 x 3 600 pixlar/bildpunkter. Vi behöver information om vad bilden visar samt fotograf. Vi utgår från att ni äger upphovsrätten till bilderna.
Om det finns personer som går att identifiera på bilderna, och det inte handlar om pressbilder, behöver vi även samtycke från dem som syns på bilderna (se länkade filerna nedan).

Samtyckesblankett vid fototillfälle

Samtyckesblankett retroaktivt

En del av bilderna som samlas in kommer vi även att använda i annat material kopplat till Region Örebro läns arbete med kultur. Vi kan inte garantera att just de bilder som du bidrar med kommer med i planen.

Skicka max 5 bilder till mia.eriksson@regionorebrolan.se senast 30 augusti.