Bildkonst Sverige- nystartad organisation

Bildkonst Sverige (BK) är en nystartad ideell branschorganisation för arrangörer inom bildkonstområdet. Den omfattar allt från större konstinstitutioner, kommersiella gallerier, till konsthallar, fria konstaktörer och självorganiserade verksamheter i hela landet. BK är en samlad röst för arrangörer inom bildkonstområdet och som arbetar för förbättrade villkor inom området. Tf. generalsekreterare för BK är Magdalena Malm (tidigare direktör för Statens konstråd).

För några veckor sedan presenterade BK rapporten ”Bildkonstens arrangörer” som belyser viktiga strukturella förändringar som har skett inom bildkonstområdet i Sverige de senaste 15 åren. Rapporten följs nu upp med en enkät med syftet att skapa en tydligare bild av hur den reella arbetssituationen ser ut. För att BK ska kunna driva frågor behöver de veta hur situationen ser ut: Vad är de viktigaste frågorna? Vilka lösningar ser ni framåt?​ Sista dag att besvara enkäten är den 9 mars.

Till enkäten: Situationen för bildkonstens arrangörer (google.com)

Läs mer på www.bildkonstsverige.se