Bli en bättre arrangör

Region Örebro län bjuder den 13 april in entreprenörer och ideella arrangörer inom kulturområdet till en eftermiddag under rubriken:

Resan med Live at Heart
– hur ser din resa in i framtiden ut?

· Inspirationsföreläsning med Johannes Nilsson om Resan med Live at Heart
· Erfarenheter från arrangörsutvecklingsprojeketet
· Workshop och erfarenhetsutbyte

Anmälan är öppen till den 5 april.
Anmälan och mer info: www.regionorebrolan.se/arrangor
Inbjudan (pdf)

 

Inbjudan-13-april-2016