Kategoriarkiv: Nyheter och debatt

Kartläggning kring hur Corona påverkar kulturen i Örebro län

Du har väl inte missat att prenumerera på nyhetsbrevet från Kultur och ideell sektor, Region Örebro län? Klicka här för att anmäla dig

Läs mer och tipsa om e-postadresser

Region Örebro län genomför en kartläggning av hur verksamheter som arbetar med kultur i Örebro län påverkas av Coronaepidemin.

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de konsekvenser coronaviruset och covid-19 medför. Här kan du som är kulturaktör eller aktiv i någon förening följa utvecklingen via länkar till aktuella myndigheter och organisationer.

Region Örebro län söker e-postadresser till kulturskapare, kulturarbetare, kulturföretag för att kunna genomföra en kartläggning om hur Coronaepidemin påverkar kultskapare och andra aktörer viktiga för länets kulturella infrastruktur.

Läs mer och tipsa om e-postadresser:
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Nyhetsbrev/Nyhetsarkiv/Nyheter-2020/Medverka-i-undersokning-om-effekter-av-coronaviruset/

// Linda
____________________________________________________________________________________________

Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare litteratur/bibliotek
Biblioteksutveckling Region Örebro län
Kultur och ideell sektor
Region Örebro län
Postadress: Box 1613
70116 Örebro
Besöksadress: Eklundavägen 1 Örebro
Tel. 076-1087258
linda.berg-ottoson@regionorebrolan.se
www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Regionbiblioteket
https://www.facebook.com/Litteratur-Örebro-län-637551719951979/

KLYS hastigt genomförda enkät om kulturskapares villkor

Här nedan ser du resultatet av KLYS hastigt genomförda enkät om kulturskapares villkor regionalt sett i spåren av Coronakrisen. Klicka på länken nedan.

Enkäten ska ses som en vägledande översikt över läget. Det är vittnesmål och inte vetenskaplig analys. Det är ett komplement till andra enkäter och respektive KLYS-medlemsorganisationers egna undersökningar av läget bland sina medlemmar. Enkätmetod, svarsfrekvens och medverkande beskrivs i bifogade filen.

Varmt tack till dig som medverkat eller kommit med inspel till mig!

Med vänlig hälsning,
Carl Liungman
Regionalpolitisk sekreterare

KLYS hastigt genomförda enkät om kulturskapares villkor

Fler inläsningar efterlyses till Instagramkontot Litteratur Örebro län

Godkväll!

Det nystartade Instagramkontot Litteratur Örebro län (litteraturorebrolan) vill ha fler inläsningar.

Vill du läsa upp något du skrivit och dela med dig?

Klippet får vara högst en minut och skickas enklast via messenger till Linda Berg Ottoson.

Ser fram emot era bidrag!

// Linda

____________________________________________________________________________________________

Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare litteratur/bibliotek
Biblioteksutveckling Region Örebro län
Kultur och ideell sektor
Region Örebro län
Postadress: Box 1613
70116 Örebro
Besöksadress: Eklundavägen 1 Örebro
Tel. 076-1087258
linda.berg-ottoson@regionorebrolan.se
www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Regionbiblioteket
https://www.facebook.com/Litteratur-Örebro-län-637551719951979/

Rapport från The Art of Swedens årsmöte den 1 mars 2020

Söndagen den första mars höll The Art of Sweden sitt årsmöte i Föreningarnas Hus i Örebro. Ett femtontal personer hade mött upp för att ta del i årsmötesförhandlingarna, samt uppleva de intressanta ”talarna”.

Först ut var bild och ordkonstnären Magdalena Eriksson, som på sitt oefterhärmliga sätt mycket uppskattat fabulerade kring DUKTIGHETENS många möjigheter.

Sedan fick vi lyssna till Helena Hedlund, som är dramatiker, författare och skådespelare på Martin Mutter. Helena berättade om sin väg – från anställd skådespelare, via en längre tids arbetslöshet, som gav henne tid att skriva den första boken av flera om Kerstin. Hennes böcker om Kerstin har resulterat i flera utmärkelser och priser.

Efter det bjöd vår styrelsemedlem Thomas Lundkvist från Spannarboda, ett antal exempel hur man, på alla möjliga och omöjliga saker; instrument, förpackningar, grässtrå, olika fantasifulla hemmabyggen m.m. Thomas var med och bildade Södra Bergens Balalajkor för drygt 40 år sedan. Verksam som musiker och kompositör för SR och SVT. Obetalbart var när han berättade om de musiker och ljudtekniker som var engagerade då han skulle göra musiken till Loranga, Dartanjang och Masarin. Ingenting var förberett, men i sista stund, efter att ha ”mörkat” att han var fullständigt blank, kom då inspirationen till honom under ett toalett besök i ett sista desperat försök att vinna tid.

Miniutställningen “Mudbath in Kavalla”, signerad Lasse Persson visades på en vägg. Nakna gubbar som genom att likt flodhästar vältra sig i gyttjan, hänger sig åt en stunds kroppslig och själslig njutning.

Avslutningsvis hölls årsmötesförhandlingarna. Protokollet kan du läsa här.

Vår nya styrelse består av: Marie Johansson Gadde-ordförande, Olle Söderberg-sekreterare, Lasse Persson-kassör, Marianne Freyne-Lindhagen, Magdalena Eriksson, Mats-Arne Larsson, Thomas Lundkvist och Tomas Vagner. Och så hälsar vi Hans Danneborn välkommen som ledamot för verksamhetsåret 2020. Hans har under ett långt yrkesliv verkat som fotograf, filmare och regissör.

// Styrelsen

Nya styrelsen Lasse Persson, Olle Söderberg, Marianne Freyne-Lindhagen, Magdalena Eriksson, Marie Johannson Gadde, Hans Danneborn, Thomas Lundkvist. Saknas på bilden gör Mats-Arne Larsson och Tomas Vagner.

Nyheter från Örebro Konsthall

 • Välkommen till vernissage 21 mars kl 12-16. Invigning kl 13 med Anna-Karin Wulgué, Roxy Farhat och Göran Hugo Olsson. Fri entré. Utställningen La Société du Spectacle, Roxy Farhat & Göran Hugo Olsson pågår 21 mars – 10 maj
 • Wadköpingsstipendiet
  Du som är hantverkare eller konsthantverkare kan söka Wadköpingsstipendiet på 50 000 kr fördelat på två kategorier:

  • Den etablerade konsthantverkaren.
  • Den kommande lovande konsthantverkaren.

  Du ska genom din bosättning eller verksamhet ha nära samhörighet med Örebro kommun.
  Läs mer och ansök på Örebro kommuns webbsida

Läs fler nyheter från Örebro Konsthall i nyhetsbrevet

Kultur i Vården upphör

Kulturutbudet för vård och omsorg upphör. Flera förbund bl.a. KLYS, har gått samman och kräver att beslutet omprövas. Underskrivarna av uppropet kräver att:

 • Region Stockholm inleder en process för att återskapa kulturutbudet
 • Medel för detta reserveras i budgeten för 2021
 • En dialog sker med både representanter för det fria kulturlivet och beställarna
 • Man i detta arbete tydligt tar med perspektivet av de positiva vårdeffekterna

Läs mer här

Nätverket Lindekultur blir Kulturnätverket i Lindesbergs kommun

Nätverket Lindekultur blir Kulturnätverket i Lindesbergs kommun – en sluten grupp på Facebook där alla som är med kan diskutera frågor, förslag och inbjudningar av mer intern karaktär. Syftet med Kulturnätverket är det samma som Nätverket Lindekultur.

Skillnaden är namnet och kopplingen till nyhetskanalen LindeKultur för att särskilja att nätverket inte är det samma som nyhetskanalen.

Läs mer här