Kategoriarkiv: Nyheter och debatt

Ny bok av J-P Lahall. Bilder. Drömmar.

Fotografen Jan-Peter Lahall är galen i dimma, älskar gammelskogen och tröttnar aldrig på sångsvanarna hemma vid Tysslingen utanför Örebro. Han kan se konst i det mesta och gillar det abstrakta.

Det öppnar sig nya landskap överallt, säger Jan-Peter. Därför traskar han runt i timmar och dagar och söker efter rätt känsla, rätt komposition, rätt ljus. Det har han gjort i snart femtio år.

Bilderna i den här boken omfattar ett helt fotoliv. Jan-Peter har i arbetet med den gått igenom över 30 000 bilder och valt ut sina favoriter.

Texterna är skrivna av författaren och journalisten Åsa Ottosson. De handlar om den målmedvetne och noggranne fotografens arbete och utveckling, de betydelsefulla resorna, kärleken till hemmanaturen och utmaningarna med att gå från det tryggt analoga till att, slutligen, omfamna fördelarna med digitalt foto. Det handlar om drömmarna. Bilderna.

Boken kan beställas från Avium förlag, Bokus, Adlibris och på många andra bokaffärer. Vill du ha den signerad så beställ på galleri@lahall.com.
Priset är 360 kr. Porto tillkommer.

Klicka här om du vill se mer av boken

Utforska hemsidan

På vår hemsida hittar du massor av tips på kulturella aktiviteter. Bland annat; Inom kort kommer extraföreställningar av föreställningen “Konsten att sticka huvudet i sanden”, Kurs i Digitala verktyg för kulturföretag och kulturskapare i Örebro Län, Utbildning för handledare i metoden Reflekterande skrivande, ansökan senast 9/11. Har du en egen berättelse som du vill göra film av? Sök stipendiet Talent to Watch Örebro! senast den 15/10. Dessutom kan organisationer, föreningar, företag, kulturskapare och kommuner i Örebro län som vill genomföra satsningar för att stärka pojkars kulturutövande söka upp till 150 000 kronor. Och Konstdygnet, Örebro 17-18 nov. Detta och mycket mer finns att finna på vår hemsida.

Utvecklingspotential finns i MU-avtalet

Drygt 70 procent av tillfrågade utställningsarrangörer uppger att de följer avtalet om medverkans- och utställningsersättning, det så kallade MU-avtalet. En stor ökning jämfört med Kulturrådets undersökning för åtta år sedan. Det framkommer i en rapport som skickades till regeringen den 1 oktober.

MU-avtalet är det ”avtal om upphovspersoners rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan vid utställning m.m.” som har tecknats mellan staten genom företrädare från Kulturrådet och Konstnärernas riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund och Föreningen Svenska Tecknare. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete.

https://news.cision.com/se/kulturradet/r/mu-avtalet-pa-ratt-vag—men-utvecklingspotential-finns,c3426465

Ny rapport släpptes idag 30/9

KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

“Vid en presskonferens i morse presenterades den statliga utredning som haft i uppdrag att lämna förslag till hur kulturen ska kunna återstarta efter pandemin. KLYS kan, efter en snabb genomläsning, konstatera att utredningen föreslår en rad offensiva satsningar på kulturen, där konstnärsorganisationerna fått gehör för flera av sina förslag och önskemål.”

Läs mer på www.klys.se

Från kris till kraft – Återstart för kulturen

Betänkande av Utredningen Återstart för kulturen. SOU 2021:77.

Läs rapporten Återstart för kulturen här

Projekt Konsten att delta

Här kommer en inbjudan från Konsten att delta.

Är du kulturskapare/journalist som flyttat till Sverige och vill träffa kollegor här? Eller är du etablerad i Sverige och vill möta en kollega med internationellt nätverk och erfarenheter?

Ansök då till KONSTEN ATT DELTA, där du tar del av ömsesidiga utbyten av kunskap, erfarenheter och kontakter.

Konsten att delta riktar sig till verksamma i samtliga branscher inom kultursektorn, bild och form, ord, scen och film, och ton.

Projektet finansieras genom bidrag från

Kulturrådet

www.konstenattdelta.se

Kulturnyheter från Region Örebro län, sept 21

Många, många fina höstnyheter hittar du här bl. a kurs i digitala verktyg 19–20/10 och en filmkurs för pedagoger 30/9–1/10. Två nya stödformer finns nu att söka inom teater.

  • Kurs i digitala verktyg och mötesplats för kulturskapare i Örebro län den 19–20 oktober
  • Utlysning för organisationer och kulturskapare: satsningar för att öka pojkars deltagande i kulturaktiviteter
  • Webbinarium den 21 oktober: Cultural planning som verktyg för utveckling av landsbygd
  • Filmkurs för pedagoger 30/9–1/10
  • Koreografitävling 9 oktober
  • Digit! skrivartävling 20 år! För dig på högstadiet eller gymnasiet.
  • Inbjudan till samhällssamtal för att hitta nya samarbeten och nya gemensamma lösningar för unga som varken arbetar eller studerar.
  • Två nya stöd att söka hos Region Örebro län inom teater: främjandestöd teater och stöd för kringarrangemang vid teaterföreställning.

Läs hela nyhetsbrevet från Kultur och ideell sektor här:

https://www.com-hit.com/ch/v1/letter.asp?id=jonlknjlp&deltagare_id=ijmiqlkoqh&tid={tips_deltagare_id}

Förhandsbeställ boken Fågeltorn

Foto: Roine Magnusson

Foto: Roine Magnusson

Här kan du förhandsbeställa höstens bok Fågeltorn av Roine Magnusson och Erik Halldén.

På köpet får du ett fotoprint signerat och numrerat av fotografen (B25 x H20 cm). Detta erbjudande är begränsat t.o.m. den 5 september 2021.

Boken “Fågeltorn” kan förbeställas genom att klicka på bilden.

Ljusstråk 4-5/9

Under evenemanget Ljusstråk 4-5/9 visar traktens konstnärer sina verk – En konst- och kulturslinga genom Nora Bergslag. I Kvarteret Bryggeriet finns också en samlingsutställning som är öppen 7/8-5/9. Flera av medlemmarna i The Art of Sweden kommer att delta. Läs mer om Ljusstråk på www.ljusstrak.nu. Under Ljusstråk i Nora sker också kulturhändelser med musik, gudstjänster, guidningar, visningar mm. Evenemangen under Ljusstråk sker runt om i kommunen under helgen.

Ljusstråk är också ett nätverk med konstnärer, konsthantverkare, scenkonstnärer, dansare och artister som träffas flera gånger per år.

Talent to Watch Örebro – filmstipendium

Region Örebro län lanserar i höst ett nytt filmstipendium som kallas Talent to Watch Örebro.

Talent to Watch Örebro är ett stipendium för nya röster och talanger som ännu inte etablerat sig eller hittat vägen in i svensk film.
Bakgrunden till det nya stipendiet är Svenska Filminstitutets satsning Talent to Watch som ska öka mångfalden av berättelser i det svenska filmlandskapet och öppna dörrar för fler att hitta sitt filmiska uttryck och ta sig in i det filmiska ekosystemet.

Filmmediet är en viktig demokratiskapare, och ju fler röster som hörs, desto bättre.

Läs mer om stipendiet på www.regionorebrolan.se/talenttowatch