Dialogmöte kring Örebro läns kulturplan 1/6

Nuvarande kulturplan slutar gälla 2023 och nu pågår arbetet med att ta fram en ny. Du som genomför eller påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete är välkommen att delta.

Vi vill bjuda in dig till dialogmöte för den nya kulturplanen som kommer gälla 2024-2027. I samtalen kommer vi att fokusera på de utmaningar som ni ser inom de olika kulturområdena.

Anmäl dig här senast den 24/5 https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e2ad99975e6b

Skicka gärna vidare inbjudan till andra som du vill ska vara med på dialogmötet.

Läs mer om mötet