Dialogmöten i Lindekultur

lindekultur.logoNätverket Lindekultur följer upp dialogmötet 26 januari 2016 om det lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen med tre dialogmöten i höst.

September: Om kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun
Oktober: Om projektidén Kulturarv Bergslagen
November: Om kulturella och kreativa näringar

Mer info:
Pressmeddelande
Lindekultur