Direktiv till en ny konstnärspolitisk utredning

klys_logoKLYS och deras 14 kulturskaparorganisationer har tydligt påpekat behovet av ett kraftfullt regeringsinitiativ för att förbättra villkoren för konstnärer inom olika branscher i hela landet.

Idag presenterar kulturdepartementet direktiv till en ny konstnärspolitisk utredning. Utredningen ska bl a se över de statliga ersättnings- och stödordningar som finns för kulturskapare. Det var nästan tjugo år sedan som en liknande översyn gjordes i Sverige. Regeringens avsikt är att ge förslag till hur kulturskapares möjligheter att leva på sin konst kan stärkas, och hur deras sociala trygghet kan förbättras.

Läs mer på www.klys.se