Enkätundersökning om internationell samverkan

Fram till den 21 november kan du som är kulturaktör i Örebro län delta i Region Örebro läns enkätundersökning om internationell samverkan. För att kunna utforma så bra stödinsatser som möjligt behöver vi veta hur ditt/ert behov och intresse för internationell samverkan ser ut.

Läs mer här:

https://esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=03397673-f462-463b-8f77-897c4a71efcd