Falu kommun söker konstnärer

falunFalu kommun söker konstnärer för gestaltning av nytt vård- och omsorgsboende

Falu kommun bygger ett nytt demensanpassat vård- och omsorgsboende i Hälsinggården. Nu inbjuds alla med konstnärlig utbildning eller flerårig yrkeserfarenhet inom området att anmäla intresse för att utforma den konstnärliga gestaltningen.

Den konstnärliga utsmyckningen sker inom Falu kommuns bestämmelser för ny-, om- och tillbyggnad där en procent ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Vid vård- och omsorgsboendet i Hälsinggården avser den konstnärliga gestaltningens placeringar två platser i utomhusmiljö med ett litet gångstråk som sammanlänkar de båda platserna.

Nu utlyses första steget i valet av konstnär: Fram till 20 november kan konstnärer och yrkesverksamma formgivare anmäla sitt intresse.

Utifrån intresseanmälningarna kommer sedan en konstkommitté bestående av politiker och tjänstemän från Falu kommun välja ut två till fyra konstnärer som arvoderas för att utföra skissuppdrag. När skisserna är klara väljer kommittén vilket gestaltningsförslag man vill gå vidare med.

Läs mer på Falu kommuns hemsida.