Folk och kultur – en arena för kultursamtal

Folk och Kultur 7-10 feb är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikområden. Det är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna – med en scen för konstnärliga upplevelser. 2018 är valår och vårt syfte är att sätta kulturpolitiken på agendan.

SÄKRA DIN PLATS PÅ FOLK OCH KULTUR! KÖP DITT DELTAGARPASS FRAM T.O.M. 31 JANUARI, 2018.

Läs mer på www.folkochkultur.se