Främjandestöd bild och form

Detta stöd kan du söka två gånger per år, senast: 15 maj och 15 september.
Du söker stöd för:

utveckling av egen konstproduktion
stöd i genomförande av konstutställning
arrangemang eller för egen utveckling
Som högst kan du söka 15 000 kronor. Använd stödet för att exempelvis medfinansiera ersättning enligt MU-avtalet till konstnärer eller för workshops med professionella frilansande konstnärer. Ansökan öppnar den 15 augusti 2021.

Läs mer och ansök om främjandestöd bild och form

Sista dag för höstens ansökan är 15 september, 2021