Vi beviljades Främjandestöd- ansök nu

Vi beviljades Främjandestödet från Region Örebro Län i höstas. Det innebär att vi kan arvodera konstnärer som samarbetar om en utställningsperiod under 2022. Sammanlagt har vi ca. 22.000 kr att fördela. Ansök senast den 13 februari.

Region Örebro Län utlyste i höstas ett “Främjandestöd för bild och form”, och The Art of Sweden sökte de 15.000:- som var möjligt att söka, vilket vi också beviljades. Utöver Främjandestödet har styrelsen beslutat att skjuta till ytterligare 7.200:-, vilket möjliggör att vi kan arvodera sammanlagt sex konstnärer, enligt riktlinjer för MU-avtal. Förutsättningarna för detta är att 3 x 2 konstnärer samarbetar om en utställningsperiod under 2022. Vi har inlett ett samarbete med Lindbacka Galleri, men det är också aktuellt med andra utställningslokaler, gärna i norra och södra länsdelarna. För att slippa hamna i en situation att behöva bedöma andra medlemmar och kolleger så tänkte vi helt enkelt lotta ut de sex platserna bland de medlemmar som anmäler sitt intresse. Alternativt anlita en extern curator.

Intresseanmälan till att ta delta i projektet mejlas till info@theartofsweden.se, senast 13 februari. För mer information: fotograf@lassepersson.se