Främjandestöd litteratur Region Örebro län

Du som är blivande eller etablerad författare i Örebro län kan söka stöd för att utveckla ditt författarskap, till exempel genom sammanhängande skrivtid. Stödet kan också användas som bidrag till lektörsstöd, utgivning eller något annat som rör utveckling av litteraturen som konstform i Örebro län. Det högsta beloppet som går att söka är 25 000 kronor.

När kan du söka?
Under 2022 kan ansöka två gånger, senast: 15 februari och 15 september. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Läs mer här: https://www.regionorebrolan.se/sv/stod-och-bidrag/bidrag-och-kulturstipendier/litteraturstipendium/

Vänliga hälsningar

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare litteratur/bibliotek