KLYS: Ge alla företagare samma rätt till avdrag

261392_213585395347373_6711738_n14 april skickar KLYS in en skrivelse till Finansdepartementet i och med att det finns ett stort behov av att återigen analysera kulturskaparnas skattevillkor.

Det var över 30 år sen som kulturskapares skattemässiga situation utreddes. Idag konstaterar KLYS – som utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare – att det finns ett stort behov av att återigen se över kulturskaparnas skattevillkor.

Särskilt på två områden är problemen så stora att man kan tala om ett klart missgynnande av denna grupp i förhållande till större verksamheter. Det gäller avdrag för arbetsrum i hemmet och för friskvård.

Läs mer på Klys hemsida