Kartläggning kring hur Corona påverkar kulturen i Örebro län

Du har väl inte missat att prenumerera på nyhetsbrevet från Kultur och ideell sektor, Region Örebro län? Klicka här för att anmäla dig

Läs mer och tipsa om e-postadresser

Region Örebro län genomför en kartläggning av hur verksamheter som arbetar med kultur i Örebro län påverkas av Coronaepidemin.

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de konsekvenser coronaviruset och covid-19 medför. Här kan du som är kulturaktör eller aktiv i någon förening följa utvecklingen via länkar till aktuella myndigheter och organisationer.

Region Örebro län söker e-postadresser till kulturskapare, kulturarbetare, kulturföretag för att kunna genomföra en kartläggning om hur Coronaepidemin påverkar kultskapare och andra aktörer viktiga för länets kulturella infrastruktur.

Läs mer och tipsa om e-postadresser:
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Nyhetsbrev/Nyhetsarkiv/Nyheter-2020/Medverka-i-undersokning-om-effekter-av-coronaviruset/

// Linda
____________________________________________________________________________________________

Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare litteratur/bibliotek
Biblioteksutveckling Region Örebro län
Kultur och ideell sektor
Region Örebro län
Postadress: Box 1613
70116 Örebro
Besöksadress: Eklundavägen 1 Örebro
Tel. 076-1087258
linda.berg-ottoson@regionorebrolan.se
www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Regionbiblioteket
https://www.facebook.com/Litteratur-Örebro-län-637551719951979/