Inbjudan att lämna synpunkter på remiss

TAOS inbjuds att som remissinstans lämna synpunkter på förslaget till ny regional kulturplan 2024-2027. Kontakta någon i styrelsen om du har synpunkter att ta upp senast 21/4.  Vi har möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget om ny regional kulturplan till och med 28 april 2023.

Mer information om remissen, övriga remissinstanser samt förslaget på ny regional kulturplan finns att ta del av här: Remiss kulturplan • Regional utveckling (regionorebrolan.se)

Era synpunkter skickas till: kultur@regionorebrolan.se.
Märk svaret: ”Remissvar kulturplan dnr 22RS11865”.
Ni har möjlighet att lämna synpunkter till och med 28 april.

Samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas, och ett nytt förslag kommer att tas fram för politiska beslut inom Region Örebro län hösten 2023. Den nya kulturplanen börjar gälla 1 januari 2024.

Eventuella frågor besvaras av Petra Jansson petra.jansson@regionorebrolan.se eller Lena Adem lena.adem@regionorebrolan.se