Kalender

Utställning WOOD, Örebro Konsthall

16 mars, 2019 - 28 april, 2019

Lördag den 16 mars öppnar Örebro konsthall utställningen WOOD, en bred konst- och arkitekturutställning som arbetats fram i samarbete med Sveriges arkitekter. Utställningen pågår till och med söndagen den 28 april.

Vernissagen hålls 16 mars kl. 12-16. Invigningstal hålls kl. 13 av Anna-Karin Wulgué och representant från Sveriges arkitekter. 

Utställande konstnärer är Josie Ahlström, Julia Bondesson, Susanne Johansson, Robin Jonsson, Stefan Rydéen och Mats Wikström.

Utställning på Black Door av Ulrika Mohlavyr Mohlin

6 april, 2019 - 27 april, 2019

Vernissage 6/4 kl 11 – 15.
Kl 12. inviger Mohlavyr vernissagen och gör ett uppträdande tillsammans med cellist
Silia Hahne och gitarrist Johannes Carlsson

Kära kropp: ett musik- och fotoprojekt om kroppskomplex. En låt och nio bilder och berättelser. Fotografier och musik av Ulrika Mohlavyr Mohlin.

Black Door Gallery

Utställning, grafik, lergubbar och fotokonst

13 april, 2019 - 3 maj, 2019

Grafik, fotokonst och lergubbar av Anders Wallén och Svante Drake.

Konsthallen Nora.

Boken ”Morsning” med texter av Anders Wallén och teckningar av Svante Drake.

Utställningen pågår 13/4 – 3/5

En eftermiddag med Schubert

28 april, 2019

Ljusnarsbergs kammarmusikföreninng bjuder in till en eftermiddag med Franz Schubert.

Läs mer här

Föreställningar med Ellinor Ljungkvist i maj 2019

1 maj, 2019 - 31 maj, 2019

Här följer Ellinor Ljungkvists föreställningar i maj 2019.

TEAR
The booklet TEAR is part of c.off and The Reading Edge book collection, which will this year take part in Miss Read Berlin Art Festival to exhibit Scandinavian dance literature.

Katarina Andreasson, vår 2019

4 maj, 2019 - 31 maj, 2019


TAOS medlem Katarina Andreasson är violinist och dirigent och är förste Konsertmästare i Svenska Kammarorkestern. Hon verkar både i länet och worldwide.
Se Katarinas schema för våren på
www.katarinaandreasson.se

Följ Katarina Andreasson på Facebook

Läs- och litteraturfrämjande nätverket: tema länets författare

7 maj, 2019

Känner du som författare dig hemma på ditt lokala bibliotek? Har du tankar på och idéer kring hur ni skulle kunna samarbeta kring frågor om litteratur och skrivande?

Den 7 maj träffas Läs- och litteraturfrämjande nätverket, ett nätverk som består av bibliotekspersonal från hela länet, vilka jobbar läs- och litteraturfrämjande med vuxna. 

Lindedagen

8 maj, 2019

LindeDagen är en folkfest som lockar många till sjöstaden Lindesberg.

LindeDagen 2019 arrangeras av Lindesbergs Rotaryklubb med ekonomiskt stöd från Lindesbergs kommun, de kommunala bolagen (LIBO, Linde Energi och Besök Linde), Sparbanksstiftelsen Bergslagen/Bergslagens Sparbank och Adolf Lindgrens stiftelse. Läs mer på lindedagen.se >>

Sista dagen att ge synpunkter på förslaget till ny regional kulturplan 2020-2023

17 maj, 2019

Din organisation inbjuds att ge synpunkter på förslaget till ny regional kulturplan 2020-2023. Se remissförslag i bifogad fil.

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget mellan 18 mars och 17 maj 2019. Samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas, och ett nytt förslag skapas för fortsatta politiska beslut. Ett nytt förslag planeras vara klart i augusti 2019. Beslut kommer att fattas i kulturnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige under hösten 2019. Den nya kulturplanen börjar gälla 1 januari 2020.

Nora kammarmusikfestival

14 juni, 2019 - 20 juni, 2019

Nora kammarmusikfestival med kurser pågår i Nora 14 – 20 juni.
Platsen är Åkerby Herrgård utanför Nora.
Konstnärlig ledare är TAOS medlem Katarina Andreasson.

Läs mer på www.norakammarmusikfestival.nu

Sista dag för att lämna bilder

1 augusti, 2019

Arbetet med nästa regionala kulturplan som börjar gälla 1 januari 2020 pågår för fullt. Därför börjar vi samla in bilder som kan synliggöra och representera bredden inom länets kulturliv. Du/din organisation bjuds in att bidra med upp till fem bilder som illustrerar er kulturverksamhet.

Södra Bergens Balalaikor till Spannarboda

21 september, 2019

Lördag 21 september kommer 50-årsfirande Södra Bergens Balalaikor till Spannarboda bygdegård för konsert i två avdelningar med någon form av rysk förtäring mellan akterna, meddelar Thomas Lundkvist – en av grundarna till Södra Bergens Balalaikor som bor i Spannarboda.