Samlingsutställningen Länets konst 2018

24 november, 2018 - 13 januari, 2019

Samlingsutställningen för alla konstutövare i länet  återkommer nu i höst. En nyhet är att Länets konst  denna gång har två ”klasser” – varav en egen  salong för ung konst. Länets konsts öppna salong kommer att visas på Örebro slott, medan Ungdomssalongen visas på Tegelbruket. 

Länets konst är en salong som liksom tidigare år öppen för alla som är verksamma inom konst med anknytning till länet – proffs och amatörer. Årets upplaga är extra stor; utöver den ”öppna” salongen kommer det i år också finnas en ungdomsklass. Länets konsts öppna salong kommer att visas på Örebro slott, medan Ungdomssalongen visas på Tegelbruket. Tegelbruket är en pulserande mötesplats och smältdegel för Örebros unga. En mycket spännande utställningsyta.

Läs mer på www.olm.se