Annica Berglunds utställning: ”Förflyttning” på Black Door

7 september, 2019 - 21 september, 2019

Hösten kommer lika plötsligt som den faktiskt är efterlängtad – eller hur!? Full av aktiviteter.
Vi på Black Door Gallery bidrar genom att drar igång höstprogrammet i helgen. Vi visar den fotobaserade konstnären Annica Berglunds utställning: ”Förflyttning”. Den pågår till och med 21 september.

Ett tydligt mellanläge präglar Annica Berglunds bildvärld både bokstavligt och bildligt: det är bilder som tekniskt sammansmälter fotografi och grafik till berättelser om gränsområden som rör sig i mellan dröm, fantasi och verklighet.
Det är i en sorts mellanvärldar som något blir synligt och låter oss ana sambandet hur våra inre bilder påverkas och byggs samman med den fysiska världens.
Annica Berglund fascineras av hur ”olika verkligheter hör ihop, hålls isär och förbinder sig med varandra, såväl mellan människor som inom oss”, skriver hon själv i en förklaring till sina arbeten.
I hennes förflyttningar av och mellan inre och yttre verklighetsbilder uppstår många subtila stämningar vars styrka laddas av minnen, tingen som omger oss, händelser, tid och platser. Gränsområdena hon utforskar färgas och formas av själsliga tillstånd, stämningar och möten såväl mellan ”vår” verklighet – den vi subjektivt uttolkar världen i – som i faktiska möten med andra människor både på platser som känns hemma och de som kanske känns främmande. Det är i de gestaltade mellanlägena som det inre förenas med det yttre i våra liv till avgörande mentala förflyttningar.

Om de praktiska omständigheterna kring produktionen av de bilder som visas hos oss på Black Door säger Annica Berglund själv så här:
”De senaste åren har jag huvudsakligen arbetat fotobaserat och ofta med kombinationen foto/grafik (fotopolymer). Periodvis arbetar jag även med skulptur och installationer.
Parallellt med min konstnärliga praktik arbetar jag med samtalsbehandling i psykiatrin.”

Höstens program ser i sin helhet ut så här för Black Door: Annica Berglund 7/9-21/9, Malin Griffiths 5-19/10, Jean Hermansson/Nils Petter Löfstedt 2-17/11, Krister Hägglund 30/11 – 14/12.

Välkomna!
Vännerna på Black Door

Läs mer på Facebook