Ansök om stöd senast 25/11

25 november, 2020

Hej!

Länets kultur och civilsamhälle har påverkats mycket negativt ekonomiskt av coronapandemin 2020. Därför har Region Örebro län beslutat att avsätta ytterligare 580 000 kronor för att stödja länets kulturaktörer samt civilsamhälle.

För att besked om stöd ska kunna gå ut snabbt är ansökningsperioderna korta. Ansök senast 25 november.

Läs mer: https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Kulturstod-och-stipendier/Stod-med-anledning-av-coronapandemin1/

Vänliga hälsningar
Linda