Årsmöte i The Art of Sweden

9 mars, 2019 kl 15:30

Föreningen för yrkesverksamma kulturskapare i Örebro län The Art of Sweden hälsar dig välkommen till årsmöte på Konstfrämjandet Bergslagen, Storgatan 29 i Örebro Lördagen 9 mars 2019 kl. 15.30-18.00

Program:

15.30: Max Hjalmarsson, medlem i The Art of Sweden, har vernissage på Konstfräm jandet samma dag. Vi inleder med att titta på hans utställning ”Panteon” under ledning av Max.

16.00: Niclas Ekholm, också medlem i The Art of Sweden, framför eget material. Niclas har en lång karriär bakom sig(och även framför sig) som sångare, musiker och skådespelare. Han var med och startade den fria teatergruppen Teater Martin Mutter 1985, samt varit skådespelare på Örebro Länsteater under många år fram till 2015. Gav ut CD´n ”Wasted” 2006 med eget material på eng elska. Har medverkat som sångare och musiker i många olika grupper och konstellationer, bland annat på länsteatern och i Jeremias Session Band.

16.30: Fika

16.45: Vår webbmaster Susann Rickan berättar om styrkan i att ingå i nätverk på webben och i sociala medier samt om bilder och SEO.

17.15: Årsmöte

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justerare av protokoll tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Anmälan om motioner, propositioner och övriga frågor
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av ledamöter till styrelse på två år samt ledamöter på ett år
 • Val av suppleanter till styrelsen
 • Val av två revisorer på ett år
 • Val av valberedning om två personer på ett år
 • Fastställande av årsavgift
 • Fastställande av eventuella arvoden Motioner och propositioner
 • Diskussion om verksamhetsplan?
 • Övriga frågor
 • Eventuella överklaganden om medlemsansökningar
 • Avslutning

Vi bjuder på macka och kaffe/te, och för att kunna planera våra inköp behöver vi veta hur många som kommer. OSA: Senast fredag 8/3 info@theartofsweden.se