Boken ”Hemikring och bortigenom”

27 september, 2019 - 31 januari, 2020

Omslag, Hemikring och bortigenom av Anders Wallén och Ted StrömBoken kan skickas

HEMIKRING OCH BORTIGENOM. Pris 180 kr. För er bortom armlängds avstånd tillkommer porto på 54 kr. Vid intresse messa eller skicka ett mail till anders_w56@hotmail.com.

“Det här är ingen turistbroschyr. Vi försöker spegla något annat. Vi blandar högt och lågt, det pågående och det passerade, det nära och det fjärran i en fragmentarisk mix. Det mesta finns inte med. Men förhoppningsvis finns tillräckligt många delar för att bilda någon form av helhet. Det här är en bok om den lilla staden som boplats och utsiktstorn”