Christoffer Mahlknecht på Black Door

11 mars, 2023 - 25 mars, 2023

Christoffer Mahlknecht, född och uppvuxen 1987 i Stockholm, tog sin kandidatexamen i fri konst vid Akademin Valand 2017 samt masterexamen i fri konst vid Umeå konsthögskola 2022.

I övergångar mellan fast och flytande form växer ett abstrakt måleri fram genom friktion. Upphettad flyter färg och bivax ut över gipsad struktur för att sedan åter stelna till en fast skorpa. Varje nytt lager både följer och förskjuter former ur det förgångna i en expansiv rörelse som blottlägger det skeende som tycks eftersöka gränsen mellan yttre och inre. Genom fördröjning och omtagning appliceras, skrapas och begravs fragment av ljus och skugga enbart för att återuppstå med förnyad kraft, i en ny tid, genom skikt och hålrum ur det som en gång var.