Dialogmöte kring Örebro läns kulturplan

1 juni, 2022 kl 16:00

Nuvarande kulturplan slutar gälla 2023 och nu pågår arbetet med att ta fram en ny. Du som genomför eller påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete är välkommen att delta.

Vi vill bjuda in dig till dialogmöte för den nya kulturplanen som kommer gälla 2024-2027. I samtalen kommer vi att fokusera på de utmaningar som ni ser inom de olika kulturområdena.

Skicka gärna vidare inbjudan till andra som du vill ska vara med på dialogmötet.

Dialogmötet i korthet

· När: 1 juni 16.00-18.30 (ink paus)
· För dig som arbetar med eller påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete
· Var: Digitalt, Zoom
· Läs mer: utveckling.regionorebrolan.se/nykulturplan
· Anmälan senast 24 maj: länk till anmälan

Syfte & målgrupp

Dialogen är för dig som arbetar med eller påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete. Du kan till exempel vara:

  • professionell kulturskapare, kulturföretag
  • tjänsteperson som arbetar med kultur på kommunal, regional eller statlig nivå
  • företrädare för kulturförening, studieförbund eller folkbildningen
  • utbildningsanordnare inom kulturområdet
  • annan kulturaktör

När och var?

Mötet hålls digitalt via Zoom den 1 juni klockan 16.00-18.30 (inklusive paus).

Sista anmälningsdag är den 8 maj

Anmäl dig redan idag – de 100 först anmälda får en goodiebag!

Upplägg och resultat

Närmare inpå dialogen kommer vi att skicka ut förberedande material.

Dialogmötet blandar information, gruppsamtal och dina inspel utifrån frågeställningar kopplade till kommande kulturplan.

I gruppsamtalen kommer vi att fokusera på de utmaningar som ni ser inom de olika kulturområdena. I anmälan väljer du vilket kulturområde du är intresserad av att framföra synpunkter kring. Flera personer från samma organisation kan delta på dialogen. Om ni önskar kan ni isåfall välja att delta i olika gruppsamtal.

Vi kommer att använda ett digitalt enkätverktyg för att samla in och sammanställa alla svar.

Synpunkter från dialogen kommer att analyseras och sammanställas. Resultatet presenteras i sammanfattande dokument som publiceras på Region Örebro läns webbplats. Inkomna synpunkter anonymiseras och kommer inte kunna kopplas till en enskild person eller organisation.

Instruktioner

Vi kommer använda oss av Zoom för dialogen. Zoom är ett gratis webbaserat konferensverktyg. Om du inte redan har Zoom kan du ladda ned det här: zoom.us/download

Vi rekommenderar att du använder dator för mötet, eftersom det kommer att underlätta när du ska skriva in dina svar.

Har du frågor?

Har du frågor om dialogen? Kontakta Josephine Hedlund på josephine.hedlund@regionorebrolan.se eller  076-721 82 75

Vill du veta mer?

Läs mer om arbetet för att ta fram en ny kulturplan här: utveckling.regionorebrolan.se/nykulturplan

Välkommen med din anmälan!

 

Katarina Strömgren Sandh

Kulturchef, Region Örebro län

 

genom

Josephine Hedlund