Dialogträff med föreningar

15 januari, 2020 kl 14:30

Område Kultur och ideell sektor välkomnar föreningar till dialog rörande riktlinjer för föreningsbidrag, för att tillsammans se över möjliga förbättringar.

Anmälan senast 8/1

Inför föreningsbidraget 2021 pågår ett arbete med att se över riktlinjer.

Beslut om reviderade riktlinjer är planerat att fattas av Kultur- och fritidsnämnden i juni 2020. Inför detta arbete bjuder vi in föreningar som fått bidrag för 2019 (och som sökt för 2020) till dialogträff.

Vi kommer också under våren att skicka ut en remissversion av nya riktlinjer med möjlighet för föreningarna att skicka in synpunkter. Under januari månad sker fem dialogträffar där föreningar bjuds in utifrån verksamhetsområde.

Läs mer genom att klicka här