Främjandestöd bild och form- sista dag för ansökan

15 september, 2021

Detta stöd kan du söka två gånger per år, senast: 15 maj och 15 september. Från och med.

Du söker stöd för

  • utveckling av egen konstproduktion
  • stöd i genomförande av konstutställning
  • arrangemang eller för egen utveckling

Som högst kan du söka 15 000 kronor. Använd stödet för att exempelvis medfinansiera ersättning enligt MU-avtalet till konstnärer eller för workshops med professionella frilansande konstnärer. Ansökan öppnar den 15 augusti 2021.

Läs mer och ansök om främjandestöd bild och form